پایه تست راه آهن مشترک

تجهیزات تست دیزلی مشترک، نیمکت تست انژکتور مشترک, common rail injector test bench, تستر انژکتور، تستر انژکتور، تست استاندارد انژکتور.